سرویس های شهروندی
رئیس سازمان
شهرام آرمان

شهرام آرمان

رئیس سازمان

نمای شهر

آخرین اخبار
پاکسازی و نظافت سرویس بهداشتی و شاورهای بوستان ورزش
پاکسازی و نظافت سرویس بهداشتی و شاورهای بوستان ورزش
 ١٢:٠٩ - چهارشنبه ١ تير ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید معاون خدمات شهری و رئیس سازمان سیما منظر از باغ پرندگان
بازدید معاون خدمات شهری و رئیس سازمان سیما منظر از باغ پرندگان چهت ارتقا کیفیت خدمت رسانی به بازدید کنندگان
 ١٢:٠٣ - چهارشنبه ١ تير ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارتزنی ، خوابانیدن خط لوله انتقال آب ، تسطیح و آماده سازی باغچه های بوستان صدف
کارتزنی ، خوابانیدن خط لوله انتقال آب ، تسطیح و آماده سازی باغچه های بوستان صدف
 ١٢:٣٦ - سه شنبه ٣١ خرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
کاشت گل کاغذی در فلاورباکسهای خور گورسوزان
کاشت گل کاغذی در فلاورباکسهای خور گورسوزان
 ١٢:١٨ - سه شنبه ٣١ خرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
کاشت گل کاغذی ، وتیور ، تی وی تیا ، ختمی دریایی ، لور در بوستان غذیر
کاشت گل کاغذی ، وتیور ، تی وی تیا ، ختمی دریایی ، لور در بوستان غذیر
 ١٢:٠٢ - سه شنبه ٣١ خرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
تسطیح مثلثی ورودی بنکداران ( با همکاری خدمات شهری منطقه 2)
تسطیح مثلثی ورودی بنکداران ( با همکاری خدمات شهری منطقه 2)
 ١٢:٠١ - سه شنبه ٣١ خرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
جا به جایی درخت فیکوس آمستل از نهالستان به مقابل پارک جنگلی
جا به جایی درخت فیکوس آمستل از نهالستان به مقابل پارک جنگلی
 ١١:٥٨ - سه شنبه ٣١ خرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
بهسازی بلوار شهید بهشتی
بهسازی بلوار شهید بهشتی
 ١١:٥٦ - سه شنبه ٣١ خرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
بهسازی مثلثی بلوار رجایی ، جنگلکاری حاشیه بلوار شهید سلیمی و پروانه ای های بلوار رجایی
کاشت پندال در فلاور باکس های نوار ساحلی
کاشت نهال مثمر و بومی، توت و گارمزنگی»