ساعت
اوقات شرعی
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1193
 بازدید امروز : 79
 کل بازدید : 284894
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.5000

تقویم آموزشی سبزبانان

 

اصول باغبانی درجه دو


ردیف

نام دوره

مخاطبین

ساعت

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

مدرس

نام شرکتها

 

منطقه

 

ناحیه

1

تعاریف اولیه باغبانی

کلیه سبزبانان

 

 

مسجد بوستان خلیج فارس

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

 

2

اصول آبیاری

کلیه سبزبانان

 

 

تالار فردوسی

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

 

3

شناسایی گیاهان و انواع آن

کلیه سبزبانان

 

 

مسجد بوستان خلیج فارس

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

 

4

اصول کاشت

کلیه سبزبانان

 

 

مسجد بوستان خلیج فارس

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

 

5

آشنایی با ادوات کشاورزی

کلیه سبزبانان

 

 

مسجد بوستان خلیج فارس

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

 

6

آشنایی با سم و کود

کلیه سبزبانان

 

 

مسجد بوستان خلیج فارس

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

 

7

آشنایی با وظایف نگهبانی

کلیه سبزبانان

 

 

مسجد بوستان خلیج فارس

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

 

8

بهبود در تعاملات شهروندی

کلیه سبزبانان

 

 

مسجد بوستان خلیج فارس

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

 

9

HSE

کلیه سبزبانان

 

 

مسجد بوستان خلیج فارس

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول باغبانی درجه یک

 


ردیف

نام دوره

مخاطبین

ساعت

محل برگزاری

مدرس

نام شرکتها

 

1

اصول باغبانی تخصصی

باغبان، گلکار، سیار، چمن زن، ،تاسیسات آب، سرکارگر، هرس کار، سم پاش و کود پاش، آبیار و خدمات

4

مسجد بوستان خلیج فارس

 

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

2

اصول آبیاری تخصصی

آبیار، تاسیسات آب، رانندگان تانکر، سرکارگر و کارشناس

2

مسجد بوستان خلیج فارس

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

3

آشنایی با گونه های گیاهی قابل کاشت در فضای سبز

باغبان، گلکار، سیار،چمن زن، ،تاسیسات آب، سرکارگر، هرس کار، سم پاش و کود پاش، آبیار و خدمات

 

 

4

 

 

مسجد بوستان خلیج فارس

 

 

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

4

اصول کاشت تخصصی

باغبان، گلکار، سیار،چمن زن، ،تاسیسات آب، سرکارگر، هرس کار، سم پاش و کود پاش، آبیار و خدمات

 

3

 

مسجد بوستان خلیج فارس

 

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

5

آشنایی با ادوات کشاورزی

باغبان، گلکار، سیار،چمن زن، ،تاسیسات آب، سرکارگر، هرس کار، سم پاش و کود پاش، آبیار و خدمات

 

3

 

 

مسجد بوستان خلیج فارس

 

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

6

آشنایی با سم و کود

سم پاش و کود پاش، گلکار و باغبان

 

2

 

مسجد بوستان خلیج فارس

 

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

ردیف

نام دوره

مخاطبین

ساعت

محل برگزاری

مدرس

نام شرکتها

 

7

HSE

باغبان، گلکار، سیار، چمن زن، تاسیسات آب، سرکارگر، نگهبان، هرس کار، سم پاش و کود پاش، آبیار و خدمات

 

2

 

مسجد بوستان خلیج فارس

 

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

8

بهبود در تعاملات شهروندی

باغبان، گلکار، سیار،چمن زن، ،تاسیسات آب، سرکارگر، نگهبان، هرس کار، سم پاش و کود پاش، آبیار و خدمات

 

2

 

مسجد بوستان خلیج فارس

 

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

9

بهداشت فردی و اجتماعی

باغبان، گلکار، سیار، چمن زن، ،تاسیسات آب، سرکارگر، نگهبان، هرس کار، سم پاش و کود پاش، آبیار و خدمات

 

2

 

 

تالار فردوسی

 

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

10

پاکسازی و زیباسازی منظر

تمامی نیروها و کارشناس

2

تالار فردوسی

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

11

مدیریت نیرو در فضای سبز

سرکارگر و کارشناس

2

مسجد بوستان خلیج فارس

کارشناسان سازمان

کلیه شرکت ها

 

تهيه كننده: سارا سماوی

تاريخ و امضاء:

تأييد كننده: مصطفی خادم

تاريخ و امضاء: